Tidens kontortrends

Det almene menneske tilbringer en stor del af sit liv på arbejde, og kontorarbejde er for rigtig mange en daglig norm. Man har arbejdet på kontor i rigtig, rigtig mange år, og måden man har gjort det på, har naturligvis udviklet sig og fulgt med tiden. I dag ser måden, hvorpå man arbejder på kontor, helt anderledes ud end det gjorde, da vores bedsteforældre sad på kontor. Vi vil her se nærmere på, hvordan de moderne kontorer er indrettet, hvordan normerne og de både skrevne og uskrevne regler fylder i hverdagen, samt hvordan vi også selv har ændret os.

Ingen private kontorer, tak

Tidligere var eget kontor med mulighed for at lukke døren det ypperste, man kunne forestille sig på et kontor. Cheferne havde store kontorer, og det har mange af dem i og for sig stadigvæk, men for mange af de yngre ansatte er eget kontor bestemt ikke noget at stræbe efter, tværtimod. Mange af arbejdsmarkedets yngre repræsentanter er af den overbevisning, at ”isolation” i form af at sidde på eget kontor virker hæmmende for deres velbefindende og for deres professionelle præstation. Kollegial sparring vægtes utrolig højt, og mange ser primært fordele ved de åbne kontorlandskaber, hvor man ikke nødvendigvis skal rejse sig for at vende noget med en kollega. Denne åbenhed giver naturligvis grobund for mere støj på kontoret, men flere virksomheder forsøger at løse det ved at indføre stilletimer eller -zoner samt små pauser på ti minutters varighed i løbet af dagen, hvor man mødes om bordtennisbordet eller ved kaffemaskinen.

Medarbejdernes fysiske velbefindende

Grænserne mellem arbejde og fritid flyder mere og mere sammen, både idet mange arbejder hjemme ind imellem, arbejder om aftenen eller andet, men også fordi at elementer som fysisk udfoldelse og træning tænkes ind i arbejdsdagen.

Hæve-/sænkeborde er at finde på næsten alle moderne arbejdspladser i dag, hvilket giver medarbejderne mulighed for at skiftevis stå og sidde og arbejde. Det er også blevet mere reglen end undtagelsen, at der tilbydes pilatesbolde, som medarbejderne kan sidde på, ligesom også vippebrætter, som man står på, når man alligevel står op og arbejder, fylder meget. Alle disse moderne tiltag vidner om en prioritering, som drejer sig om glade og sunde medarbejdere, og dette spiller naturligvis også ind i den måde, kontorer ser ud på i dag.